Translation Memory System

Bez prekladateľských pamätí (TMS) si už dnes proces tvorby prekladov ani nemôžeme predstaviť. Technológia prekladateľských pamätí (Translation Memory) má na starosti spravovanie a ukladanie zdrojových textov a ich prekladov vo všetkých jazykových kombináciách. To znamená, že preložené segmenty môžu byť viacnásobne použité, čo má za následok pokles nákladov na preklad a zabezpečuje jednotnosť prekladov. Dnes už je bežné, že dodávateľ prekladov spravuje pre jedného zákazníka prekladateľské pamäte vo veľkosti 20.000 segmentov aj v 15 alebo až 25 jazykových kombináciách. Áno, nie je to málo…

Trados Studio - Texteditor


S akými situáciami alebo problémami musíme počítať?

Kedy je potrebné prekladateľskú pamäť očistiť?