Tipy a triky

Ako prebieha spracovanie prekladu?

1. Úprava formátovania pred prekladom
Súbory na preklad je potrebné upraviť tak, aby mohli byť preložené korektne a pomocou CAT‑nástroja. Ide o úpravu segmentácie viet, zobrazenia textu v tabuľkách, obrázkoch, needitovateľných textov a pod. [viac]


Ako správne dopytovať preklad?

Ako poslať súbor na preklad?
Súbor s veľkosťou do 10 MB môžete odoslať ako prílohu Vášho e‑mailu. Súbor s veľkosťou nad 10 MB môžete uložiť na heslom chránenom FTP‑serveri, ku ktorému od nás dostanete link s prístupovým heslom. [viac]


Optimalizácia nákladov začína už pri tvorbe dokumentácie

V súvislosti s technickou dokumentáciou sa často diskutuje o tom, do akej miery je potrebné prihliadať na kultúrne aspekty krajiny. Všeobecne môžeme povedať, že čím lepšie je technická dokumentácia zostavená, tým objektívnejšie môže byť vytvorený aj jej preklad. Čím menej slovných hračiek a výrazov typických pre určitú oblasť použijeme, tým jednoduchší bude proces prenosu textu do iného jazyka a jeho kultúry. [viac]


Čo všetko ovplyvňuje cenu prekladu?

Vašu cenu a termín dodania ovplyvňuje:
cieľový jazyk
(cena je ovplyvňovaná trhovými cenami krajiny cieľového jazyka, dánčinu nebude nikdy možnosť nakúpiť v cene rumunčiny),
dĺžka textu na preklad [viac]


Čo má obsahovať cenová ponuka?

V cenovej ponuke od dodávateľa prekladateľských služieb nie je najdôležitejším údajom len celková cena za preklad.
Venujte svoju pozornosť aj ďalším dôležitým údajom:
Jednotková cena [viac]


Kedy je potrebné očistiť prekladateľskú pamäť?

Bez prekladateľských pamätí (TMS) si už dnes proces tvorby prekladov ani nemôžeme predstaviť. Technológia prekladateľských pamätí (Translation Memory) má na starosti spravovanie a ukladanie zdrojových textov a ich prekladov vo všetkých jazykových kombináciách. To znamená, že preložené segmenty môžu byť viacnásobne použité, čo má za následok pokles nákladov na preklad a zabezpečuje jednotnosť prekladov. [viac]