Terminology Management

Aby sme mohli špecifické interné výrazy preložiť podľa očakávaní zákazníka a pri každom projekte jednotne, odporúčame už na začiatku spolupráce vypracovanie terminologického zoznamu.

Zoznam odborných výrazov, ktoré sú vo vašej firme už zaužívané, nám môžete dať k dispozícii v akomkoľvek formáte. V prípade, že nemáte preložený, resp. ani vyhotovený takýto zoznam, dokážeme vám ho sami vytvoriť.

Zoznam necháme preložiť našimi prekladateľmi a pošleme vám alebo vašim pobočkám v krajine cieľového jazyka na kontrolu a vyjadrenie. Akýmkoľvek spôsobom už tento proces tvorby zoznamu zrealizujeme, sme každopádne ochotní a pripravení prispôsobiť sa zaužívanej terminológii vo vašej firme. Je dôležité, aby sa problematika terminologického zoznamu riešila už na začiatku spolupráce, aby sme tak predišli duplicitným a nekonzistentným prekladom v prekladateľskej pamäti.

Trados Studio - Terminologie