Technický preklad

Skúsenosti nám ukazujú, že vysoká kvalita prekladu a maximálna spoľahlivosť z našej strany sú tými najdôležitejšími predpokladmi pre spokojnú a dlhodobú spoluprácu s našimi zákazníkmi.

Kvalita prekladu súvisí predovšetkým s odbornými znalosťami a skúsenosťami prekladateľa. Preto spolupracujeme len s profesionálnymi a skúsenými prekladateľmi v technickej oblasti. Samozrejme sú preklady dodávané len rodenými hovorcami, ktorí žijú v krajine cieľového jazyka a svoj jazyk používajú aktívne.

Dobré plánovanie je polovica úspechu, no napriek tomu existuje množstvo nečakaných situácií, ktoré je potrebné vyriešiť operatívne. Práve tu je nevyhnutné zachovať sa profesionálne a ohľaduplne. Našou silnou stránkou je spoľahlivosť a plné nasadenie v každej situácii. Vždy hľadáme spôsob, ako našim zákazníkom pomôcť a vyjsť im v ústrety.

Building crane and building under construction against blue sky