Technické preklady

Prekladateľský proces

Pri spracovaní prekladov využívame štandardizované postupy, ktoré pomáhajú dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu našich služieb a maximálnu spokojnosť našich klientov. Tento proces spĺňa požiadavky prekladateľskej normy 17100 a je štandardizovaný v súlade s normou ISO 9001.
Dopytovanie prekladu
Cenová ponuka [viac]


Jazyky

Špecializujeme sa na technické preklady a ich grafické spracovanie. Za uvedené ceny vám ponúkame technické preklady do európskych a ázijských jazykov. Prekladáme z nemeckého a anglického zdrojového jazyka a vieme spracovať aj špecifické jazykové kombinácie. [viac]


Špecializácie

Špecializujeme sa v prvom rade na technické preklady, teda na:
technické dokumentácie, návody na obsluhu, návody na montáž, užívateľské príručky,
technické správy, zoznamy súčiastok, bezpečnostné listy, technické výkresy,
webové stránky, softvérové texty,
prezentácie, produktové katalógy, [viac]


Súborové formáty

Preložíme vám jednoduché aj náročnejšie grafické formáty, ktoré si vyžadujú úpravu textu a formátovania nielen po preklade, ale i pred samotným prekladom. Skúsený tím našich grafikov a DTP-špecialistov je vám plne k dispozícii. [viac]