Technické špecializácie

Špecializujeme sa v prvom rade na technické preklady, teda na:

 • technické dokumentácie, návody na obsluhu, návody na montáž, užívateľské príručky,
 • technické správy, zoznamy súčiastok, bezpečnostné listy, technické výkresy,
 • webové stránky, softvérové texty,
 • prezentácie, produktové katalógy, reklamné brožúrky, tlačové správy, školiaci materiál a iné.

Koparka

Kvalita prekladov závisí predovšetkým od odborných znalostí a skúseností prekladateľa. Preto spolupracujeme len s profesionálnymi a skúsenými prekladateľmi v oblastiach:

 • ELEKTROTECHNIKA
 • HYDRAULIKA
 • SPRACOVANIE KOVOV
 • AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
 • BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY
 • CHEMICKÝ PRIEMYSEL
 • OBRÁBACIE STROJE
 • ŤAŽOBNÝ PRIEMYSEL