Súborové formáty

Preložíme vám jednoduché aj náročnejšie grafické formáty, ktoré si vyžadujú úpravu textu a formátovania nielen po preklade, ale i pred samotným prekladom. Skúsený tím našich grafikov a DTP-špecialistov je vám plne k dispozícii.

 • Adobe FrameMaker 8 – 15
 • Adobe InDesign CS2 – CS6
 • Adobe PageMaker 6.5 – 7.0
 • Adobe Photoshop CS 5.0 – 8.0
 • AutoCAD
 • Corel Ventura 10
 • CorelDraw X5 – X8
 • HTML 4-7
 • JPG
 • MS Excel
 • MS PowerPoint
 • MS Visio
 • Java Resources
 • MS Word
 • OpenOffice
 • PDF
 • Rich Text Format RTF
 • QuickSilver
 • QuarkXPress
 • TXT
 • XLIFF (XML Localisation Interchange File Format)
 • XML (Extensible Markup Language)

Ak pracujete so súborovým formátom, ktorý nie je uvedený v zozname, neváhajte nám súbor poslať.

Je možné preložiť aj PDF-súbor?

Áno, PDF-súbor je tiež možné použiť na preklad a dokonca aj s použitím prekladateľskej pamäte. Každopádne trvá celý proces spracovania prekladu dlhšie ako pri editovateľnom formáte, akým je napr. MS Word, InDesign alebo FrameMaker.

Najskôr vyrobí náš DTP-špecialista z needitovateľného PDF-súboru celkom nový editovateľný súbor (InDesign, Word..), ktorý je identický s PDF-súborom. Tento nový editovateľný súbor necháme preložiť a po preklade ho opäť DTP-špecialista upraví tak, aby bol zhodný s pôvodným PDF-súborom 1:1. Zákazník od nás dostane preložený PDF-súbor a tiež editovateľný formát prekladu, aby bol pre neho použiteľný aj do budúcna, príp. v ňom mohol vykonať zmeny.