Sia ako personifikácia poznania a myslenia

logo_2

Božstvo Sia stelesňuje v egyptskej mytológii podstatné oblasti bytia: myslenie, rozum a poznanie.

Sia stojí už v období pyramíd v tesnom spojení s bohom Hu, ktorý je stelesnením slova a múdrosti. Sia predstavuje ešte širší záber, keďže myslenie a rozum bezpodmienečne patrí k existencii božstva ako takého. Preto sú aj ostatní bohovia zobrazení vo vzťahu so Siou, pokiaľ ide o predloženie dôkazu o ich múdrosti. Obzvlášť často sa to týka boha Thotha/Thowta, ktorý je pánom vedy a múdrosti, písma a reči .

Siegfried Schott nazýva Sia a Hu aj pomocným božstvom pre tvorbu vôle. V grécko-rímskom období sa stala Sia pomenovaním pre boha Thotha.

Môžeme povedať, že Sia je personifikáciou poznania a myslenia.