SEO-preklady (SEO = Search engine optimization)

Ak chcete predávať svoje produkty alebo služby na zahraničnom trhu, je nevyhnutné prispôsobiť tomu aj vašu internetovú stránku a zmeniť ju na multijazykovú webovú stránku. Pritom preložiť texty len 1:1, teda doslovne, nepostačuje.

V prvom rade musí byť preklad prispôsobený osobitostiam a charakteru zahraničného trhu. Prekladateľ by mal žiť v krajine cieľového jazyka a aktívne používať jazyk, mal by poznať mentalitu ľudí a zvláštnosti danej krajiny.

Pre dosiahnutie úspechu je potrebný popis produktov a služieb, ktorý umožní ich rýchle vyhľadanie v internetových vyhľadávačoch, ktoré sa v danej krajine najbežnejšie používajú, napr. Google, Yahoo, Baidu či Quandex. Znamená to, že nielen štýl a obsah prekladu hrá pri presadení sa na zahraničnom trhu dôležitú úlohu, ale i optimalizácia webových stránok pre vyhľadávanie na internete.

K dosiahnutiu čo najvyššej pozície  vyhľadávaní pomocou internetových vyhľadávačov slúži zostavenie správnych kľúčových slov. Dôležité je zostaviť a preložiť kľúčové slová dobre a efektívne a prispôsobiť ich vyhľadávacím návykom užívateľov daného trhu.