Služby

Technické preklady

Skúsenosti nám ukazujú, že vysoká kvalita prekladu a maximálna spoľahlivosť z našej strany sú tými najdôležitejšími predpokladmi pre spokojnú a dlhodobú spoluprácu s našimi zákazníkmi.
Kvalita prekladu súvisí predovšetkým s odbornými znalosťami a skúsenosťami prekladateľa. [viac]


Revízie

Po obdržaní prekladu od prekladateľa nechávame každý preklad skontrolovať ďalším prekladateľom/korektorom. Korektor je zodpovedný za opravu všetkých gramatických a pravopisných chýb, štylistiku, konzistentnosť prekladu, za správne použitie odborných výrazov a dodržanie terminologického zoznamu zákazníka.
Náklady na korektúru sú už zahrnuté v cene prekladu každej zákazky. [viac]


Lokalizácia

Čo je lokalizácia?
Lokalizovať znamená prispôsobiť text a jeho preklad pre globálne využitie.
To znamená, že produkty, služby, programy a ich dokumentácie nie sú preložené doslovne a sú prispôsobené jazykovým, kultúrnym a špecifickým požiadavkám konkrétneho trhu. [viac]


SEO

Ak chcete predávať svoje produkty alebo služby na zahraničnom trhu, je nevyhnutné prispôsobiť tomu aj vašu internetovú stránku a zmeniť ju na multijazykovú webovú stránku. Pritom preložiť texty len 1:1, teda doslovne, nepostačuje.
V prvom rade musí byť preklad prispôsobený osobitostiam a charakteru zahraničného trhu. [viac]


Grafický dizajn (DTP)

Preložíme vám jednoduché aj náročnejšie grafické formáty, ktoré si vyžadujú úpravu textu a formátovania nielen po preklade, ale i pred samotným prekladom. Skúsený tím našich grafikov a DTP-špecialistov je vám plne k dispozícii. [viac]


Poradenstvo a podpora

Ponúkame vám prvotriedne služby, maximálne nasadenie nášho tímu a záujem nájsť pre vás v každej situácii čo najlepšie riešenie.
Vaše otázky k procesu spracovania prekladov, cenám či špeciálnym požiadavkám vám radi zodpovieme e-mailom, telefonicky i osobne. [viac]