Grafický dizajn (DTP)

Preložíme vám jednoduché aj náročnejšie grafické formáty, ktoré si vyžadujú úpravu textu a formátovania nielen po preklade, ale i pred samotným prekladom. Skúsený tím našich grafikov a DTP-špecialistov je vám plne k dispozícii.

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access
 • Microsoft PowerPoint
 • Open Office
 • TXT, CSV
 • XML
 • HTML
 • PDF
 • Adobe FrameMaker
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator
 • Adobe PageMaker
 • Adobe Photoshop
 • CorelDRAW
 • Tagged-Image File Format (tif)
 • Graphic Interchange Format (gif)
 • Joint Photographic Experts Group (jpg)

Ak pracujete so súborovým formátom, ktorý nie je uvedený v zozname, neváhajte nám súbor poslať.

Computer User Presses Green Button Customer Services on Black Keyboard. Closeup View. Blurred Background.

Je možné preložiť aj PDF‑súbor?

Áno, PDF‑súbor je tiež možné použiť na preklad a dokonca aj s použitím prekladateľskej pamäte. Každopádne trvá celý proces spracovania prekladu dlhšie ako pri editovateľnom formáte, akým je napr. MS Word, InDesign alebo FrameMaker.

Najskôr vyrobí náš DTP‑špecialista z needitovateľného PDF‑súboru celkom nový editovateľný súbor (InDesign, Word..), ktorý je identický s PDF‑súborom. Tento nový editovateľný súbor necháme preložiť a po preklade ho opäť DTP‑špecialista upraví tak, aby bol zhodný s pôvodným PDF‑súborom 1:1. Zákazník od nás dostane preložený ‑súbor a tiež editovateľný formát prekladu, aby bol pre neho použiteľný aj do budúcna, príp. v ňom mohol vykonať zmeny.