FAQ

Aby ste sa mohli rozhodnúť pre konkrétnu prekladateľskú agentúru, potrebujete získať cenovú ponuku. Odporúčame získať cenové ponuky od viacerých poskytovateľov prekladateľských služieb.

Stačí vyplniť online formulár na našej webstránke, príp. poslať dopyt na e-mailovú adresu info@sia-translations.com. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať aj telefonicky.

Najnižšia cena nemusí byť vždy rozhodujúcim faktorom pri výbere dodávateľa. Venujte svoju pozornosť aj ďalším, rovnako dôležitým faktorom ovplyvňujúcim vašu spokojnosť s výberom dodávateľa:
Reakčný čas
Jednotková cena za slovo
Počet slov na preklad
Cenové odstupňovanie
Celková cena
Zľavy
Termín dodania
Komunikácia

Na základe počtu slov v zdrojovom texte. Cena za preklad môže byť počítaná rôznymi spôsobmi (na základe počtu znakov, normostrany...), Sia translations fakturuje na základe skutočných slov v texte, čo je pre zákazníka výhodou.

Lokalizáciou (angl. Localisation) nazývame špecifický preklad produktu do cieľového jazyka, keď je preklad prispôsobený trhovým a kultúrnym podmienkam krajiny, v ktorej bude produkt používaný. Môže ísť o lokalizáciu softvéru, internetovej stránky s podporou SEO, hier či akýchkoľvek produktov, pričom je preklad prispôsobený zvyklostiam cieľovej krajiny.

Všetky preklady sú vyhotovené prekladateľmi, ktorí sú rodení hovorcovia a žijú v krajine cieľového jazyka. Okrem toho je každý preklad kontrolovaný a korigovaný druhým prekladateľom – korektorom.

Prekladáme do viac ako 30 európskych a ázijských jazykov, predovšetkým z nemeckého, anglického aj slovenského jazyka.

Kontaktujte nás mailom alebo telefonicky. Náš projektový manažér zistí, či máme v databáze prekladateľov kontakty aj v tejto jazykovej kombinácii a bude sa vám venovať.

Dokumenty nám stačí poslať e-mailom alebo prostredníctvom online-formulára na webstránke. Ak máte dokumenty len v tlačenej podobe, stačí ich naskenovať a poslať emailom.

Môžete využiť náš FTP-prístup, kde je možné uložiť aj súbory oveľa väčšie ako 10 MB. Pošlite nám váš dopyt a obratom dostanete od nás prístupové údaje pre FTP-server (tieto sú vždy jedinečné pre každého zákazníka a chránené vlastným heslom).

Pracujeme so širokou škálou formátov, od jednoduchých formátov ako MS Word či MS Excel, cez softvérové a textové exporty z databáz klientov ako TXT, CSV či XML, grafické formáty ako InDesign či Adobe Ilustrator až po webové stránky vo forme HTML.

Áno, v mnohých prípadoch je cena za layout už započítaná v cene za preklad, v prípade grafických formátov sa cena navyšuje a počíta sa individuálne podľa náročnosti formátu.

Najčastejšie zasielame preložené súbory e-mailom, v prípade väčších súborov alebo na želanie zákazníka posielame link k nášmu FTP-serveru, kde sa zákazník prihlási a súbor si môže stiahnuť.

Na základe počtu slov v zdrojovom texte a ich zhôd s existujúcou prekladateľskou pamäťou zákazníka v konkrétnej jazykovej kombinácii.

Áno, na požiadanie nového zákazníka vyhotovíme skúšobný preklad 300 slov zdarma.

Každý projekt je iný. Termín dodania prekladu ovplyvňuje množstvo faktorov, ako počet nových slov na preklad, jazyková kombinácia, formát súboru, kvalita formátovania či technická oblasť..., bez posúdenia a analýzy konkrétneho dokumentu na preklad je skoro nemožné určiť presný a záväzný termín dodania. Neváhajte preto pri každom novom súbore na preklad kontaktovať vášho dodávateľa so žiadosťou o cenovú kalkuláciu.

Každý prekladateľ musí byť začlenený do kompletného procesu výberu dodávateľov. Tento zahŕňa testovací preklad zameraný na technickú oblasť, na ktorú sa prekladateľ špecifikuje, ďalej overenie skúseností, znalostí, a referencií, ktoré sám uvádza, uzavretie dohody o spolupráci a mlčanlivosti a následne testovacie obdobie, počas ktorého podliehajú jeho preklady veľmi dôslednej kontrole podľa interných kritérií. Pričom ide nielen priebežné hodnotenie nielen v oblasti gramatickej či štylistickej, ale aj práce so softvérom, jeho flexibilitu, ochotu a schopnosť riešiť nečakané situácie či spoľahlivosť. Po úspešnom absolvovaní testovacieho obdobia je zaradený do internej databázy dodávateľov v konkrétnej jazykovej kombinácii a pridelí sa mu podľa jeho špecifikácie konkrétna skupina zákazníkov, pre ktorých už pravidelne vyhotovuje preklady (tieto ale aj naďalej podliehajú korektúre druhým prekladateľom).

Minimálna požiadavka na vzdelanie prekladateľov je vysokoškolské vzdelanie v oblasti jazykovej/technickej a aspoň tri roky praxe v oblasti, na ktorú sa špecifikujú.

Faktúru posielame e-mailom. Na želanie zákazníka môžeme poslať faktúru aj poštou.

Splatnosť faktúr je podľa našich všeobecných podmienok 14 dní od dodania faktúry.

Nie. Naše preklady sú vyhotovené výlučne človekom.

Preklady sú spracované pomocou jedného z najobľúbenejších CAT-nástrojov SDL Trados Studio, ktorý poskytuje nielen spracovanie prekladov, spracovanie projektov, ale aj vhodné prostredie pre prácu s prekladateľskou pamäťou, terminologickým zoznamom a výrazne zvyšuje efektivitu práce s prekladmi.