Čo všetko ovplyvňuje cenu prekladu?

Čo všetko ovplyvňuje cenu prekladu?

Potrebujete dať preložiť dokument a cena za preklad sa Vám zdá vysoká? Viete, že počet slov je len jedným z faktorov, ktoré určujú cenu? Uvedieme si tie najdôležitejšie:

 • Jazyková kombinácia

  Cena je určovaná v prvom rade cieľovým jazykom
  , napr. výrazný cenový rozdiel bude medzi prekladom do škandinávskeho a východoeurópskeho jazyka. Prečo? Pretože prekladateľ žijúci v Nórsku či Dánsku si vždy vyfakturuje za preklad inú cenu ako prekladateľ žijúci v Rumunsku. Ak potrebujete kvalitný preklad, ktorý má byť pre užívateľa danej krajiny pochopiteľný a presvedčivý, odporúčame Vám preklad vyhotoviť rodeným hovorcom. Nepokúšajte sa získať si dôveru francúzskeho klienta či partnera textom, ktorý bol preložený slovenským prekladateľom žijúcim na Slovensku.
 • Množstvo textu na preklad

  Pri kalkulácii výslednej ceny sa berie do úvahy vždy len skutočný počet slov v zdrojovom súbore, počet strán A4 nie je podstatný.
  Formát A4 môže obsahovať 1 alebo aj 3 normostrany textu. Dodávateľ Vám môže fakturovať normostrany, normoriadky alebo slová (pri fakturovaní slov nie je podstatný počet medzier, ani počet úderov).
 • Zhody textu na preklad s databázou a opakovania

  Súbor na preklad je pri každej objednávke analyzovaný prekladateľským softvérom (SDL Trados, Across, MemoQ atď.). Za slová, ktoré sa už raz vyskytovali vo Vašich predchádzajúcich prekladoch alebo sa opakujú v rámci aktuálneho prekladu, zaplatíte výrazne menej ako za nové slová (30 % až 60 % z ceny za nové slová). Jednotne napísané texty tak pravidelne šetria Vaše náklady na preklad. Naopak, ak používate vždy inú terminológiu a štylizácia viet nie je jednotná, za preklady zaplatíte viac.
 • Súborový formát

  Grafické formáty a needitovateľné texty (PDF, TIF JPG a i.) si vyžadujú úpravu formátovania pred prekladom, aj po preklade. DTP-špecialisti upravia formátovanie presne podľa originálnej predlohy 1:1. Myslite pri dopytovaní prekladu na to, či máte k dispozícii len needitovateľný, alebo aj editovateľný text, pretože PDF-formát Vás bude stáť výrazne viac ako Word- či PowerPoint-formát.
 • Kvalita originálu

  Nezrozumiteľné alebo poškodené súbory, skenovaný PDF-súbor alebo ťažko čitateľné texty si vyžadujú značne viac námahy a času na spracovanie. Čím je vyššia kvalita originálu, o to viac je možné zachovať jeho pôvodné formátovanie v preklade a znížiť Vaše náklady. Odporúčame Vám použiť na preklad pôvodný, originálny text. Preklad prekladu už nemusí presne zachytiť pôvodný zámer autora.
 • Plánovaný termín odovzdania

  Keď je požiadavka na termín zo strany klienta reálna a kapacita prekladateľov je dostatočná, súrne preklady Vám vyhotovíme v rovnakej cene ako bežné preklady.
  Pri prekladoch, ktoré si jednoznačne vyžadujú prácu prekladateľa cez víkend, je cena dohodnutá s prekladateľom individuálne.
 • Úradné/súdne preklady s overením

  Úradný preklad môže byť vyhotovený len registrovaným súdnym prekladateľom. Ak je potrebné aj zviazanie s originálnou predlohou, myslite na dodanie podkladov prekladateľovi osobne alebo poštou. Cenu za preklad je možné stanoviť až po vyjadrení konkrétneho súdneho prekladateľa.

  Presnú cenu a plánovaný termín zaslania prekladu Vám pošleme vo forme cenovej ponuky, ktorú Vám vypracujeme obratom. Pre určenie záväznej ceny a termínu je potrebné zaslať nám konkrétny súbor na preklad, počet slov slúži len k predbežnému odhadu ceny.

Ako prebieha spracovanie prekladu?

Čo má obsahovať cenová ponuka?

Optimalizácia nákladov začína už pri tvorbe dokumentácie