Čo má obsahovať cenová ponuka?

V cenovej ponuke od dodávateľa prekladateľských služieb nie je najdôležitejším údajom len celková cena za preklad.

Venujte svoju pozornosť aj ďalším dôležitým údajom:

 • Jednotková cena
  Pri pravidelných objednávkach prekladov nie je podstatná len výsledná cena, ale cena za mernú jednotku, ktorou môže byť normostrana, riadok i slovo (fakturované slová sú najjednoznačnejšie).

 • Počet slov na preklad
  Ak ste si dali vypracovať niekoľko cenových ponúk od rôznych poskytovateľov prekladov, môžete si všimnúť rozdielny počet merných jednotiek (napr. slov) na preklad. Môže to byť spôsobené rozdielnym prekladateľským softvérom, príp. nebol analyzovaný ten v rovnakom rozsahu (obrázky, skryté texty, atď.)
 • Počet nových slov na preklad
  Vďaka používaniu CAT‑nástrojov, ktoré okrem iného ponúkajú aj systematické ukladanie preloženého segmentu do prekladateľskej pamäte, zaplatíte za opakujúce sa a rovnaké texty výrazne menej (30 % – 60 %), všímajte si preto v ponuke aj percentuálne hodnoty zliav za tieto texty a ich počet.
 • Zľavy
  Pri zľavách je potrebné zamyslieť sa, či je výška zľavy opodstatnená, primeraná, či je zľava jednorazová či trvalá, resp. čím je zľava podmienená (napr. množstvom textu na preklad). Nedostal sa dodávateľ so zľavou na rovnakú cenu, akú ponúka dodávateľ bez zľavy?
 • Dĺžka spracovania prekladu
  Nakoľko je priam nemožné určiť univerzálny a záväzný výpočet pre maximálnu dĺžku spracovania všetkých prekladov a ovplyvňuje ju priveľa faktorov, je potrebné konzultovať termín dodania každého prekladu s dodávateľom služieb.
 • Celková cena
  Pri celkovej cene nezabudnime na to, či ide o cenu s DPH, resp. či je poskytovateľ služieb platcom DPH. Celková cena za preklad zahŕňa aj úpravu preloženého textu 1:1 s originálom, DTP‑náklady pri grafických formátoch a needitovateľných textoch ako PDF či JPG, príp. zľavy a expresné príplatky.

Ako správne dopytovať preklad?

Čo všetko ovplyvňuje cenu prekladu?

Prekladateľský proces