Ako správne dopytovať preklad?

Ako poslať súbor na preklad?

  • Súbor s veľkosťou do 10 MB môžete odoslať ako prílohu Vášho e‑mailu. Súbor s veľkosťou nad 10 MB môžete uložiť na heslom chránenom FTP‑serveri, ku ktorému od nás dostanete link s prístupovým heslom.
  • Ak je súborov na preklad viac, odporúčame Vám súbory zozipovať ‑ šetríme si dáta, chránime obsah súborov a ich kompletnosť. Posielanie príloh vo viacerých mailoch zvyšuje možnosť prehliadnutia či straty súboru.
  • Názov súboru môže spôsobiť ťažkosti pri ukladaní na FTP‑Serveri, ako aj pri práci so súborom. Odporúčame Vám pomenovať súbor bez diakritiky a špecifických symbolov.

Ako dopytovať preklad?

  • Je dôležité uvedomiť si, že Váš e‑mail s dopytom sa stane súčasťou celej komunikácie až po odovzdanie prekladu, preto je veľkou výhodou pomenovať predmet mailu výstižne a jedinečne (napr. Návod na obsluhu R482 ‑ preklad do angličtiny). Takýto e‑mail sa dá potom kedykoľvek ľahko vyfiltrovať v Outlooku a použiť pre celú komunikáciu.
  • Pri dopytovaní prekladu by vo vašom e‑maile nemali chýbať údaje potrebné pre nacenenie prekladu i jeho realizáciu:
  • Cieľový jazyk ‑ pozor na presné zadanie (americká angličtina, brazílska španielčina, mexická španielčina, čínština Singapur atď.)
  • Požadovaný termín dodania ‑  zadanie presného dátumu a hodiny predchádza nedorozumeniam, zvyšuje úspešnosť (zajtra môže znamenať ráno i večer)
  • Presné zadanie a pokyny ‑ informácie nevyhnutné k prekladu a k dosiahnutiu očakávaného výsledku (napr. skrátiť text na počet znakov, neprekladať skratky, odovzdať dvojjazyčný súbor, needitovateľné texty v obrázkoch neprekladať, PDF‑súbor dodať ako Word, klávesové tlačidlá nechať v angličtine a pod.)
  • Referenčné dáta – súbor alebo vysvetľujúca informácia, ktorá pomôže prekladateľovi lepšie pochopiť text, získať obraz, vizualizuje text, vysvetľuje špecifické pojmy, dopĺňa kontext a súvislosti (napr. súbor na preklad ako čistý text v pojmoch, obrázky k nemu alebo manuál je veľkou pomôckou, pri vykopírovaných textoch potrebuje prekladateľ vidieť pôvodný súbor, z ktorého boli texty vyňaté, pri špecifických skratkách je často potrebné vysvetlenie, pri terminológii pomáhajú obrázky, pri softvérových hláškach screens z obslužného panela a obrázky, atď.)
  • Doplňujúce informácie k prekladu – informácie, ktoré môžu zvýšiť kvalitu prekladu, ušetriť čas alebo pomôcť prekladateľovi (napr. ide o pokračovanie manuálu, ktorý sa prekladal minulý týždeň, ide o preklad terminológie, marketingový text, softvérové hlášky atď.)

Čo všetko ovplyvňuje cenu prekladu?

Čo má obsahovať cenová ponuka?

Prekladateľský proces